Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacy

PRIVACY STATEMENT NEWTRACEUTICALS BV

NewTraceuticals B.V. gevestigd aan Groesbeekseweg 2 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

J. Muller is de Functionaris Gegevensbescherming van NewTraceuticals B.V. Hij is telefonisch te bereiken via 085-303 88 55

Persoonsgegevens die wij verwerken

NewTraceuticals B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. IP-adres
 6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld in (telefonische-) correspondentie of door aanmaken van een profiel op deze website)
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 9. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 10. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Newtraceuticals.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NewTraceuticals B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het aangaan en uitvoeren van een koopovereenkomst
 2. Het afhandelen van uw betaling
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 4. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 5. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 6. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 7. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 8. Newtraceuticals bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 9. Newtraceuticals bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Volgens de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. Newtraceuticals B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. a)      U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen.
  b)      De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent.
  c)      De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Newtraceuticals bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Belastingwet zijn wij echter gehouden bepaalde, waaronder ook persoons-, gegevens te bewaren. De wettelijke bedraagtermijn bedraagt 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Newtraceuticals bv deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Newtraceuticals bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Newtraceuticals bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Newtraceuticals bv gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een compleet overzicht van alle cookies die op deze website worden gebruikt vindt u

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Daarnaast heeft recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit). Dat betekend dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

Tevens kunt u een beroep doen op het recht op beperking van de verwerking. Dit houdt in dat U een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens gedeeltelijk niet meer te verwerken, indien sprake is van een van de volgende situaties:

 • De gegevens zijn mogelijk onjuist;
 • De verwerking is onrechtmatig;
 • Gegevens zijn niet meer nodig;
 • Indien er bezwaar is gemaakt vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paleopowders.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Newtraceuticals bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Newtraceuticals bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@newtraceuticals.com

Deze pagina is bijgewerkt op 01-01-2023